Kompleksitet, Konflikt, Kaos, Sammenhæng, Tvang og Høflighed.

Aaron Antonovsky (1923-1994)

Hvordan kan det være, at nogle mennesker er i stand til at stå i forfærdelige situationer og opretholde samt bevare en sund tilstand? Hvordan kan nogle mennesker, have et indre rigt liv, selvom de lever et liv med fysisk handicap, er fattige eller står i en forfærdelig situation? Antonovsky gav sit bud på nogle af disse spørgsmål og vi vil se på Antonovskys bud hvad der gør mennesker sunde.

  1. verdenskrig var en tragisk tid med lidelser, smerter, tortur, mord, ødelæggelse og meget mere. Men Antonovsky fandt alligevel at der tilsyneladende var 1/3 af fangerne der overlevede kz-lejenes umenneskelige forhold uden psykiske mén. Hvordan kan det være? Dagligdagen var igennem mange år fyldt op med frygt, angst, utryghed, usikkerhed og en uforudsigelig fremtid. Men selvom disse mennesker i årevis havde levet i et helvede kom nogle igennem denne tid uden psykiske mén – de opretholdt en sund tilstand hvorimod andre ikke gjorde.  Antonovsky fortæller:

”Jeg var i gang med at analysere data fra en undersøgelse af en række kvinder fra forskellige etniske grupper i Israel. Undersøgelsen drejede sig om deres tilpasning til klimakteriet. En af disse grupper bestod af kvinder, der var født i Centraleuropa mellem 1914 og 1923, og som derfor havde været mellem 16-25 år i 1939. Af en eller anden grund som jeg aldrig kan huske, havde vi blandt andet spurgt, om vedkommende havde været i koncentrationslejr. En sammenligning af målværdierne for psykisk sundhed for overlevende fra koncentrationslejrene med en kontrolgruppe, bekræftede stresshypotesen på 0,001-niveau. 51% af kvinderne i kontrolgruppen sammenlignet med 29% af de overlevende havde et ganske godt psykisk helbred. I stedet for at fokusere på den omstændighed, at 51 er betydelig højere end 29, bør man overveje, hvad det betyder, at 29% af en gruppe af overlevende fra koncentrationslejrene viste sig at have et rimeligt psykisk helbred. (Data vedrørende fysisk helbred viser det samme billede.) At have gennemlevet lejrenes ufattelige rædsel og siden år som flygtning for derefter at skulle genetablere sit liv i et land, der har gennemgået tre krige… og stadig have et rimeligt helbred. Dette var den dramatiske oplevelse, der satte mig i gang med på et bevidst plan at formulere, det jeg siden kaldte ”den salutogenetiske model”, som blev offentliggjort i 1979 i Health, Stress and Coping.[1]

Ovenstående fangede Antonovsky´s interesse og han begyndte sin forskning med at undersøge, hvordan det kan være at nogle mennesker kan stå i problemer eller et helvede som kz-lejrene og komme igennem livet som sunde mennesker? Andre forskere valgte at undersøge: Hvordan kan man helbrede de 71% af de overlevende som har fysiske eller psykiske mén? Det er her Antonovsky skiller sig ud fra tidligere tiders opfattelse af hvad forskernes fokus bør være. Bør man helbrede mennesker eller hjælpe mennesker med at leve med de ”handicap” mennesker har?

En kendt flodmetafor illustrer forskelligheden i Antonovskys sundhedsforståelse og tidligere måder at forså sundhed på.

[1] Antonovksy, (2000) ”Helbredets Mysterium” s. 11.

Book en gratis uforpligtende samtale

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Emne